مجله آنلاین

معرفی نان بربری

معرفی نان بربری

نان بربری، در مقایسه با سنکگ و لواش، کمی ذخیم تر و سفت تر است.

خمیر نان بربری، مثل سنگک تهیه می شود ولی از نظر مزه تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند.

بسیاری از مردم بر این باوراند که نان بربری متعلق به قبیله ای عشایری به نام بربر بوده که توسط یکی از شاه های قاجار در سال های دور در جنوب تهران اسکان داده شده بودند.

نان بربری ظاهری بیضی شکل دارد و طعم نمک آن کاملا غالب است. بربری از نان های اصلی صبحانه در کشور است که به همراه انواع لبنیات مثل کره و پنیر و از سوی دیگر تخم مرغ نیمرو استفاده می شود.

 

 

 


پاسخ دادن